BÁO CHÍ ĐƯA TIN TẬP ĐOÀN HOA SEN CÔNG BỐ ƯỚC KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 4/2020 VÀ 07 THÁNG NĐTC 2019 – 2020

Ngày 12/5/2020, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 4/2020 và lũy kế 7 tháng NĐTC 2019 – 2020. Theo đó, trong tháng 4/2020 HSG ước đạt doanh thu 2.233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 90 tỷ đồng. Lũy kế 07 tháng NĐTC 2019 – 2020 (01/10/2019 – 30/4/2020), doanh thu HSG ước đạt 14.597 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch cả năm.

Các cơ quan báo đài đã đưa tin về việc này:

 1. VnExpress: https://vnexpress.net/co-phieu-hoa-sen-nguoc-dong-thi-truong-4098452.html

 

 1. Vietstock: https://vietstock.vn/2020/05/hsg-uoc-lai-90-ty-dong-trong-thang-4-737-758101.htm

https://vietstock.vn/2020/05/hsg-uoc-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-luy-ke-7-thang-ndtc-20192020-737-758191.htm

 

 1. Người đồng hành: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/hoa-sen-uoc-lai-90-ty-dong-trong-thang-4-vuot-ke-hoach-nam-sau-7-thang-1268419.html

 

 1. Bizlive: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/hoa-sen-hsg-uoc-lai-90-ty-dong-trong-thang-4-co-phieu-tang-gap-doi-sau-gan-2-thang-3543807.html

 

 1. Vietnambiz: https://vietnambiz.vn/hoa-sen-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nam-sau-7-thang-20200512153644854.htm

 

 1. Đầu tư chứng khoán: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/luy-ke-7-thang-dau-nien-do-tai-chinh-20192020-hoa-sen-hsg-hoan-thanh-118-ke-hoach-ca-nam-326438.html

 

 1. Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/tap-doan-hoa-sen-loi-nhuan-sau-thue-thang-4-uoc-dat-90-ty-dong-101667.html?fbclid=IwAR2Bx6_BjKsDx-eOxo17HL1Jp7zs15qcuDATTz-Ir03dxD5b2ImDZy-K-3g

 

 1. Zing News: https://zingnews.vn/gan-14-trieu-co-phieu-hoa-sen-doi-chu-post1083875.html?fbclid=IwAR0vGNZwnuTOt_U7Lh4hQaLOWn-_-0067ih4olD9Yk9B1qaQA4s_fcLlrCY

 

 1. CafeF: https://cafef.vn/hoa-sen-hsg-bao-vuot-chi-tieu-ca-nam-co-phieu-kich-tran-voi-thanh-khoan-dot-bien-20200512152307044.chn?fbclid=IwAR0vGNZwnuTOt_U7Lh4hQaLOWn-_-0067ih4olD9Yk9B1qaQA4s_fcLlrCY

 

 1. Soha: https://soha.vn/hoa-sen-hsg-bao-vuot-chi-tieu-ca-nam-co-phieu-kich-tran-voi-thanh-khoan-dot-bien-20200512162902076.htm

 

 1. Dân Trí: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/choang-nang-voi-cu-nguoc-dong-cua-dai-gia-le-phuoc-vu-20200513062117127.htm

 

 1. Tài chính Doanh nghiệp: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dan-dau-ve-khoi-luong-giao-dich-co-phieu-hoa-sen-tang-95-d13070.html

 

 1. Tài chính Cuộc sống: http://fili.vn/2020/05/hsg-uoc-lai-90-ty-dong-trong-thang-4-737-758101.htm

 

 1. Báo mới: https://baomoi.com/hoa-sen-hsg-uoc-lai-90-ty-dong-trong-thang-4-co-phieu-tang-gap-doi-sau-gan-2-thang/c/35021456.epi

 

 1. Netnews: http://netnews.vn/Hoa-Sen-HSG-bao-vuot-chi-tieu-ca-nam-co-phieu-kich-tran-voi-thanh-khoan-dot-bien-kinh-doanh-6-1550-2302224.html

 

 1. Tin 247: https://www.tin247.com/hoa-sen-hsg-bao-vuot-chi-tieu-ca-nam-co-phieu-kich-tran-voi-thanh-khoan-dot-bien-3-27180390.html

 

 1. Vietgiaitri: https://vietgiaitri.com/luy-ke-7-thang-dau-nien-do-tai-chinh-2019-2020-hoa-sen-hsg-hoan-thanh-118-ke-hoach-ca-nam-20200512i4926523/

 

 1. PetroTimes: https://petrotimes.vn/choang-nang-voi-cu-nguoc-dong-cua-dai-gia-le-phuoc-vu-570978.html

 

 1. Nhịp sống kinh tế: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/hoa-sen-hsg-bao-vuot-chi-tieu-ca-nam-co-phieu-kich-tran-voi-thanh-khoan-dot-bien-4202012516817962.htm

 

 1. Doingbiz: https://doingbiz.vn/hoa-sen-hsg-bao-vuot-chi-tieu-ca-nam-co-phieu-kich-tran-voi-thanh-khoan-dot-bien/

 

Tin liên quan