BÁO CHÍ ĐƯA TIN: TẬP ĐOÀN HOA SEN THÁNG 2/2021 LNST 158 TỶ ĐỒNG, LŨY KẾ 5 THÁNG NĐTC 2020-2021 LNST ƯỚC ĐẠT 905 TỶ ĐỒNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 02/2021.

Tuy tháng 2 chỉ có 28 ngày, đồng thời lại trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Việt Nam và nhiều quốc gia Châu Á nhưng doanh thu tháng 02/2021 của HSG ước đạt 3.211 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 158 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu NĐTC 2020 – 2021 (từ 01/10/2020 đến 28/02/2021): doanh thu HSG ước đạt 15.419 tỷ đồng, hoàn thành 46,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 905 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch đề ra trong niên độ.

BÁO CHÍ ĐƯA TIN VỀ THÔNG TIN NÀY:

1.    CafeF:

https://cafef.vn/hsg-thang-2-2021-lnst-158-ty-dong-luy-ke-5-thang-ndtc-2020-2021-lnst-uoc-dat-905-ty-dong-20210317091936563.chn

2.    Bản tin Tài chính Kinh doanh VTV1 – trưa 17/3/2021:

3.    VnExpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-lai-gan-160-ty-trong-thang-tet-4249636.html?fbclid=IwAR0EsCLVHHrloXh1EYbBjrcdHFltwysTUZKzM9poVOkX75F_d4X-ez8FoGs

4.    Vietstock: https://vietstock.vn/2021/03/hsg-uoc-lai-sau-thue-158-ty-dong-trong-thang-2-737-835427.htm

5.    Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/hsg-loi-nhuan-sau-thue-thang-2-dat-158-ty-dong-112617.html?fbclid=IwAR3ifUJM1pgJ4-JpXXqeSfUmuJygFCuOvnmPrJ17fhBre_ALUndkW7TL2fA

6.    Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/hoa-sen-dat-loi-nhuan-158-ty-dong-trong-thang-22021-d139515.html

7.    Báo Đầu tư Chứng khoán: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-luy-ke-5-thang-dau-nam-tai-chinh-2020-2021-bao-lai-905-ty-dong-hoan-thanh-60-3-ke-hoach-nam-post264429.html

8.    VnEconomy: https://vneconomy.vn/5-thang-dau-nam-tai-chinh-hsg-hoan-thanh-hon-60-ke-hoach-loi-nhuan-20210317091104042.htm

9.    VietnamBiz: https://vietnambiz.vn/hoa-sen-bao-lai-hon-900-ty-thuc-hien-60-ke-hoach-ca-nam-sau-5-thang-20210317090547546.htm

10.  Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-uoc-lai-sau-thue-thang-2-dat-158-ty-dong-ban-co-phieu-quy-tu-ngay-253-20180504224250795.htm

11.  Bizlive: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/hsg-5-thang-dau-nien-do-tai-chinh-loi-nhuan-hon-900-ty-hoan-thanh-hon-60-ke-hoach-3560999.html

12.  Zing News: https://zingnews.vn/hoa-sen-tren-duong-ve-dich-som-post1194021.html

13.  Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh: https://plo.vn/kinh-te/dich-covid19-doanh-nghiep-ton-thep-viet-van-thang-lon-972966.html

14.  Tài chính & Cuộc sống: http://fili.vn/2021/03/hsg-uoc-lai-sau-thue-158-ty-dong-trong-thang-2-737-835427.htm

15.  Doanh nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/ton-hoa-sen-uoc-dat-lai-khung-trong-thang-2–29817.html

16.  VietnamDaily: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hoa-sen-uoc-dat-158-ty-dong-loi-nhuan-trong-thang-2-111302.html

17. Kienthuc: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tap-doan-hoa-sen-uoc-dat-158-ty-dong-loi-nhuan-trong-thang-2-1511689.html

Tin liên quan