BÁO CHÍ ĐƯA TIN: TẬP ĐOÀN HOA SEN THÁNG 3/2021 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 501 TỶ ĐỒNG

Theo đó, sản lượng tiêu thụ tháng 3/2021 ước đạt 214.036 tấn, doanh thu thuần ước đạt 4.522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 501 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế quý 2 NĐTC 2020 – 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/3/2021): doanh thu HSG ước đạt 10.841 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 834 tỷ đồng.

Các báo đưa tin về thông tin này:

1.   Bản tin Tài chính kinh doanh:

2.   Bản tin thời sự HTV9:

3.    CafeF: https://cafef.vn/hsg-thang-3-2021-loi-nhuan-sau-thue-501-ty-dong-20210415112145806.chn

4.    VnExpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-lai-500-ty-dong-trong-mot-thang-4263340.html?fbclid=IwAR0EwaCYRymvDIAvpUpDxNjE0quEAreRAu6D69Xbzpv_kPu_H5MKagZr2vg

5.    Vietstock: https://vietstock.vn/2021/04/hsg-uoc-lai-sau-thue-834-ty-dong-trong-quy-2-nien-do-2020-2021-gap-hon-4-lan-cung-ky-737-846777.htm

6.    Người đồng hành: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/hoa-sen-uoc-lai-dot-bien-501-ty-dong-thang-3-1289166.html

7.    Đầu tư Chứng khoán: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-loi-nhuan-sau-thue-thang-3-uoc-dat-hon-500-ty-dong-6-thang-can-dich-nam-post266875.html

8.    VietnamBiz: https://vietnambiz.vn/hoa-sen-lai-hon-500-ty-dong-trong-thang-3-bang-gan-nua-ca-nam-ngoai-20210415105537727.htm?fbclid=IwAR0dc1u4a3qYkAOfm-rEwZQ925davi-OqU7T9Wvk6_AI-L4h-O19Yi3tK_8

9.    VietnamFinance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-uoc-lai-hon-500-ty-trong-thang-3-gan-hoan-thanh-ke-hoach-ca-nien-do-chi-sau-6-thang-20180504224251965.htm

10.    StockBiz: https://www.stockbiz.vn/News/2021/4/15/941076/hsg-hoa-sen-uoc-lai-dot-bien-501-ty-dong-thang-3.aspx

11.    Bizlive: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/kinh-doanh/hsg-thang-3-uoc-lai-sau-thue-501-ty-dong-3562487.html?fbclid=IwAR26rEah7KU7yDtq8YmWdXj7Puj0isJwj4TJQTeDNgfZUzwui4_G3IUsttc

12.     VnEconomy: https://vneconomy.vn/hsg-hoan-thanh-hon-937-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-20210415123144768.htm

13.     Chuyên trang Tài chính & Cuộc sống: http://fili.vn/2021/04/hsg-uoc-lai-sau-thue-834-ty-dong-trong-quy-2-nien-do-2020-2021-gap-hon-4-lan-cung-ky-737-846777.htm?fbclid=IwAR07qkAT7AzUHtCh4f5NuD4Z8BoxliLxEMCm7qAEjz14jxt7f1BJHQZp2-E

14.     VietnamDaily: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/hoa-sen-cua-ong-le-phuoc-vu-cong-bo-lai-khung-500-ty-dong-trong-1-thang-112888.html

15.     Báo mới: https://baomoi.com/hoa-sen-cua-ong-le-phuoc-vu-bao-lai-khung-500-ty-dong-trong-1-thang/c/38533776.epi

Trân trọng.
 

 

Tin liên quan