Báo Đầu tư Chứng khoán: Luỹ kế 7 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020, Hoa Sen (HSG) hoàn thành 118% kế hoạch cả năm

Luỹ kế 7 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020, Hoa Sen ghi nhận doanh thu 14.597 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 472 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 118% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 

Bảng kết quả kinh doanh tháng 4/2020

Trước đó, HSG công bố báo cáo kết quả kinh doanh luỹ kế 6 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu 12.363,5 tỷ đồng, lợi nhuận 382,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,5% và tăng 228% so với thực hiện năm trước.

Công ty có lý giải, trong 6 tháng đầu niên độ kế tài chính 2019-2020, lợi nhuận tăng do lợi nhuận gộp tăng 641,2 tỷ đồng, tương đương tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến giá cổ phiếu HSG

Kể từ đầu tháng 4 tới nay, cổ phiếu HSG có dấu hiệu bật tăng mạnh từ vùng giá 4.300 đồng/CP lên mức 8.440 đồng/CP, tăng 96,3%. Phiên giao dịch ngày 12/05/2020 đã chứng kiến cổ phiếu HSG tăng kịch trần lên mức giá 8.440 đồng/CP với thanh khoản sôi động nhất sàn HOSE, đạt 13,92 triệu đơn vị và dư mua trần 1,44 triệu đơn vị.

Theo Báo Đầu tư chứng khoán (https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/luy-ke-7-thang-dau-nien-do-tai-chinh-20192020-hoa-sen-hsg-hoan-thanh-118-ke-hoach-ca-nam-326438.html)

 

Tin liên quan