banner-shareholders

Chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-oOo——-

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đã nhận được công văn số 1846/SGDHCM – NY, ngày 11/9/2008 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu Hoa Sen Group. Để hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu và thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2008 cho cổ đông, Hội Đồng Quản Trị Hoa Sen Group đã họp phiên bất thường ngày 16/9/2008 về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008.

Hội Đồng Quản Trị Hoa Sen Group trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu

–          Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu là: 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2008.

–          Thời gian tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu: từ 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2008 đến ngày cổ phiếu Hoa Sen Group được giao dịch chính thức tại  Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM.

–          Hoa Sen Group sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra sau 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2008 đến ngày cổ phiếu Hoa Sen Group được giao dịch chính thức tại  Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM. Sau khi niêm yết, mọi giao dịch cổ phiếu Hoa Sen Group sẽ được thực hiện thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM.

–          Qúy vị cổ đông còn đang nắm giữ cổ phiếu của các công ty: Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen (nay là Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen), Công ty Cổ Phần VLXD Hoa Sen (nay là Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen) và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen vui lòng liên hệ với Bộ Phận Cổ Phần Cổ Phiếu, Hoa Sen Group để chuyển đổi sang Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần trước ngày 20 tháng 10 năm 2008

–          Qúy vị cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần; có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin về địa chỉ và số CMND/Hộ chiếu; có sai sót thông tin trên Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần vui lòng liên hệ với Bộ Phận Cổ Phần Cổ Phiếu, Hoa Sen Group để làm thủ tục chuyển nhượng; cập nhật thông tin; chỉnh sửa thông tin trước ngày 20 tháng 10 năm 2008.

2. Chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008

–          Tên chứng khoáncổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

–          Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

–          Mệnh gía: 10.000 đồng/cổ phiếu

–          Mức chi trả cổ tức dự kiến cả năm 2008: 30% mệnh giá cổ phiếu (3.000 đồng/cổ phiếu).

–          Mức chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)

–          Hình thức chi trả cổ tức đợt 1 năm 2008: bằng tiền mặt

–          Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 là: 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2008.

–          Đối tượng nhận tạm ứng cổ tứctất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2008.

–          Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 : từ ngày 01/12/2008 đến ngày 15/12/2008.

–          Địa điểm chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008: Bộ Phận Cổ Phần Cổ Phiếu, Hoa Sen Group, số 9 Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Để biết thêm chi tiết, xin qúy vị cổ đông vui lòng liên hệ:

1. Bộ Phận Cổ Phần Cổ Phiếu, Hoa Sen Group.

Địa chỉ: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84-0650) 737 887. Fax: (84-0650) 790 951. Gặp anh Nam hoặc cô Anh

2. Bộ Phận Cổ Phần Cổ Phiếu, VPĐD Hoa Sen Group tại TP HCM

Địa chỉ: 215-217 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố HCM

Điện thoại: (84-08) 910 6910 – máy con:117. Fax: (84-08) 910 6913. Gặp anh Hiếu hoặc anh Cường

Trân trọng kính báo!

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOA SEN GROUP)

                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                              (đã ký)                             

                                                                                                                               LÊ PHƯỚC VŨ