Công bố chương trình truyền thông khởi nghiệp ‘Tiến lên Việt Nam’

“Tiến  lên  Việt  Nam”  là  tên  gọi  của  chương  trình  truyền  thông  nhằm  thúc  đẩy  khát  vọng  sáng  tạo  và  đổi mới,  khai  phóng  sức  mạnh  nội  sinh  của  từng  cá  nhân  và  cả  đất  nước  cho  phát  triển  trong  bối  cảnh  Việt Nam  mở  cửa  và  hội  nhập  ngày  càng  sâu  rộng  với  thế  giới;  Cổ  vũ  mạnh  mẽ  tinh  thần  và  văn  hóa  khởi nghiệp của người Việt. Chương trình này do VOV và T ập đoàn Hoa Sen cùng phối hợp thực hiện.

Chia  sẻ  về  ý  tưởng  thực  hiện  chương  trình  “Tiến  lên  Việt  Nam”,  ông  Lê  Phước  Vũ  –  Chủ  tịch  HĐQT  Tập đoàn Hoa Sen cho biết: “Năm 2016 được lựa chọn là năm Quốc gia khởi nghiệp. Đây cũng là năm bản lề, đánh  dấu  cột  mốc  quan  trọng  của  T ập  đoàn  Hoa  Sen  trên  chặng  đường  15  năm  hình  thành  và  phát triển.

Sự biến đổi không ngừng của nền kinh tế hội nhập cùng những thách thức và cơ hội, thành bại của một cá  nhân  hay  doanh  nghiệp  ngày  nay  phụ  thuộc  rất  nhiều  vào  năng  lực  đổi  mới  sáng  tạo  và  định  hướng khởi nghiệp.

Do  đó,  hơn  bao  giờ  hết  chúng  ta  cần một môi  trường  khích  lệ  tinh  thần  khởi  nghiệp,  trong  đó  có  những chính  sách  hỗ  trợ,  những  thiết  chế  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  doanh  nghiệp  khởi  nghiệp,  những  diễn đàn  chia  sẻ  kinh  nghiệm  và  học  tập  lẫn  nhau.  Thấu  hiểu  được  nhu  cầu  đó,  T ập  đoàn  Hoa  Sen  chúng  tôi cùng  Đài  Tiếng  nói  Việt  Nam  thực  hiện  chương  trình  “Tiến  lên  Việt  Nam”  nhằm  khơi  dậy  tinh  thần  khởi nghiệp và góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam”.

Bài viết trên báo Vtc.vn, chuyên mục Xã hội vào ngày 24.10.2016

Tác giả: VOV

Tin liên quan