banner-shareholders

Công bố kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Công bố kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Ngày 24/11/2008, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) công bố về giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:

·   Tên công ty CK được uỷ quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

·   Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

·   Điện thoại: 08.38218564

·   Mệnh giá: 10.000 đ

·   Số lượng đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu

·   Số lượng đã thực hiện: 20.000 cổ phiếu

·   Thời gian thực hiện: từ ngày 15/08/2008 đến ngày 15/11/2008

·   Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 20.000 cổ phiếu

Lý do không mua hết: Giá cổ phiếu Hoa Sen Group giảm theo tình hình chung thị trường, nếu tiếp tục mua theo số lượng đăng ký sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi công ty và lợi ích cổ đông.