banner-shareholders

Công bố thông tin số 4 (2014) – Khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn số 5 tại nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bạn đang xem tệp tin: