12h00 - Thứ Năm, 14/04/20220

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đứng thứ 2 trong "Top 10 Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Uy Tín Năm 2022" công bố bởi Vietnam Report.

Ngày 05/4/2022, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng – Vật liệu xây dựng (XD-VLXD) năm 2022.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN vinh dự đứng vị trí thứ 2 trong số "Top 10 Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Uy Tín Năm 2022".
 
Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp (DN) trên truyền thông và đánh giá của các bên liên quan trong ngành, cụ thể bao gồm:
(1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất;
(2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về DN trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng;
(3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan trong giai đoạn 2021 - 2022 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của DN trong ngành.
Xem thêm tại link

 

Current View

Ý kiến của bạn