Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2021- 2022

Thông qua các báo cáo tại hội nghị, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HSG trong NĐTC 2020 – 2021 vừa qua, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một số định hướng hoạt động của HSG trong NĐTC 2021 – 2022 và giai đoạn sắp tới.

Kết thúc NĐTC 2020 – 2021, sản lượng tiêu thụ HSG đạt 2.253.733 tấn, hoàn thành 125% kế hoạch, đạt 139% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 48.727 tỷ đồng, hoàn thành 148% kế hoạch, đạt 177% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 4.313 tỷ đồng, hoàn thành 288% kế hoạch và đạt 374% so với cùng kỳ.

Việc thực hiện nghiêm ngặt sản xuất 03 tại chỗ, chủ động có các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, phát huy tối đa lợi thế về logistics của hệ thống 10 nhà máy, lợi thế cạnh tranh của hệ thống gần 600 chi nhánh – cửa hàng phân phối trải dài trên khắp cả nước và đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của HSG trong NĐTC 2020 – 2021. Đồng thời, HSG đã tập trung bán hàng vào các thị trường, các mặt hàng có biên lợi nhuận cao và việc tăng cường hiệu quả quản trị, quản lý hiệu quả các khoản chi phí cũng đã thúc đẩy kết quả kinh doanh của HSG trong NĐTC 2020 – 2021, cải thiện mạnh mẽ tình hình tài chính doanh nghiệp.

Năm 2022, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều biến động khó lường. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và xung đột chính trị trên thế giới có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, HSG trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2021 – 2022 trên cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Cụ thể, NĐTC 2021 – 2022 mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2.000.000 tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500 đến 2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh, xung đột chính trị, biến động giá thép, giá năng lượng và các chi phí đầu vào.

 

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2021 – 2022

Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3

1

Sản lượng

Tấn

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2

Doanh thu

Tỷ đồng

46.399

46.399

46.399

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

1.500

2.000

2.500

 

Kế hoạch được giả định trên cơ sở giá HRC là: 750 USD/tấn trong 06 tháng đầu NĐTC 2021 – 2022.

Kết thúc quý I NĐTC 2021 – 2022 (từ 01/10/2021 đến 31/12/2021), sản lượng tiêu thụ HSG đạt 604.518 tấn, đạt 113% so với cùng kỳ, hoàn thành 30% kế hoạch; doanh thu đạt 16.934 tỷ đồng, đạt 186% so với cùng kỳ, hoàn thành 36,5% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 638 tỷ đồng, đạt 112% so với cùng kỳ, hoàn thành 25,5% kế hoạch lợi nhuận (so với phương án 3).

Trong những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình kinh tế – xã hội nói chung và nhu cầu của người tiêu dùng nói riêng đã có những chuyển biến đáng kể, tác động nhiều mặt đối với phương thức kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp. HSG đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án, theo hướng: tập trung nguồn lực vào việc phát huy mảng sản xuất kinh doanh truyền thống (tôn – thép – nhựa); nâng cao năng lực tài chính; hoàn thiện hệ thống quản trị, hệ thống CNTT và ERP; phát triển chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home; khai thác lợi thế cạnh tranh của hệ thống phân phối bán lẻ khắp cả nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nâng tầm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Tính đến tháng 03/2022, HSG đã đưa vào hoạt động gần 90 siêu thị Hoa Sen Home trên cả nước, triển khai nhiều hoạt động bán hàng hấp dẫn, từng bước nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn sản xuất và kinh doanh tôn, thép, vật liệu xây dựng và nội thất số 1 tại Việt Nam, đưa những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý.

Tại đại hội, HSG trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể: chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc HSG thành CTCP Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng nhựa và thành lập mới 01 công ty là CTCP Phân phối Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.

 

 

Tin liên quan