CUỘC THI “NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI” LẦN 3 – NĂM 2022: CÔNG BỐ CHÍNH THỨC 04 NHÓM THÍ SINH TRANH TÀI TẠI VÒNG CHUNG KẾT

 Nhóm 1 gồm các thí sinh: 

 1. Huỳnh Công Sơn (CHT – Long An – Vùng 1)
 2. Nguyễn Hoài Thương (CHT – Bình Dương – Vùng 1)
 3. Lê Đức Nhanh (NH Inox – Thép dây – Khối Văn phòng)
 4. Nguyễn Đức Khanh (Phòng QLTS-PC-ERP – Khối Văn phòng)
 5. Nguyễn Thị Tường Vy (Phòng TH & CSKD – Khối Văn phòng)

Nhóm 2 gồm các thí sinh: 

 1. Nguyễn Phương Duy (CHT – Long An – Vùng 1)
 2. Huỳnh Ngọc Vũ (Phó GĐ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Vùng 1)
 3. Lâm Nhật Hào (QTVDN CNT Đồng Nai – Vùng 1)
 4. Võ Trung Quân (Phòng KSNB – Vùng 1)
 5. Hồ Lê Việt Đăng (Phòng Kiểm soát – Đại lý Phân phối chính thức)

Nhóm 3 gồm các thí sinh: 

 1. Huỳnh Văn Băng Đình (Phó GĐ Tỉnh An Giang – Vùng 1)
 2. Nguyễn Minh Thể (CHT Kiên Giang – Vùng 1)
 3. Sô Cư Đỏ (Phòng KSNB – Vùng 2)
 4. Hoàng Nghĩa Tuấn (Phó GĐ Tỉnh Thanh Hóa – Vùng 3)
 5. Đỗ Lê Hưng (Phòng Nhân Sự – Khối Văn phòng)

Nhóm 4 gồm các thí sinh:

 1. Đinh Tửng Bía (NV Thị trường – Kiên Giang – Vùng 1)
 2. Danh Thị Đào Mộng Thu (CHT Kiên Giang – Vùng 1)
 3. Ngần Tiến Đạt (Phó GĐ Tỉnh Điện Biên – Vùng 4)
 4. Phan Thanh Sang (Đại lý Phân phối chính thức – Đồng Tháp)
 5. Nhóm các thí sinh thuộc Đại lý Phân phối chính thức: Võ Thế Bửu (Phòng KD-PP); Lê Vũ Hoàng Anh (Phòng KD-PP); Cái Trịnh Minh Quốc (Phòng KD-PP); Huỳnh Thanh Dũng (Phòng Tổng hợp).
Để hỗ trợ các nhóm thí sinh xây dựng nội dung, phát triển và hoàn thiện ý tưởng, tìm giải pháp thiết thực để “xây dựng và phát triển thành công hệ sinh thái khách hàng Hoa Sen Home”, Ban Giám đốc Hệ thống Hoa Sen Home và Ban Giám đốc Kinh doanh Hệ thống Hoa Sen Home sẽ đồng hành cố vấn cho các nhóm thí sinh trong suốt quá trình chuẩn bị bài dự thi.
Tại Vòng Chung kết sắp tới, đại diện của mỗi nhóm sẽ trình bày, phản biện, bảo vệ bài thi nhóm trước Hội đồng Giám khảo là Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen.

Tin liên quan