Highlight Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup.

—————————————–
🎯 Cuộc thi được tài trợ bởi Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen).

The contest is sponsored by Hoa Sen Home Furniture and Building Materials Supermarket System (Hoa Sen Group).

🎯 Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hoà nhạc quốc tế Hoa Sen (Hoa Sen Concert) và Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Organizer: Hoa Sen Concert and Lam Dong Provincial Youth Union

🎯 Đơn vị thực hiện: BEE COMM.
Event Agency: BEE COMM.

🎯 Đơn vị bảo trợ truyền thông: BTV, TikTok, YAN, Saobiz, GDL JSC, POPS, Thể Thao Việt Nam Plus

Tin liên quan