banner-shareholders
banner-shareholders-mb

Hoa Sen Group: Niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu HSG

Sở Giao dich CK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty cổ Phần tập Đoàn Hoa Sen như sau:

  • Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: HSG
  • Mệnh giá: 10.000 đồng 
  • Số lượng chứng khoán niêm yết: 57.038.500 cổ phiếu  (năm mươi bảy triệu không trăm ba mươi tám nghìn năm trăm cổ phiếu).
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 570.385.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu đồng).
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 05/11/2008
  • Ngày chính thức giao dịch: 05/12/2008
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 40.000 đồng/cổ phiếu

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu