Hoa Sen lọt top 5 Doanh nghiệp có IR tốt nhất năm 2016

Là doanh nghiệp uy  tín  trên  sàn  chứng  khoán,   có  quan  hệ  cổ  đông, quan  hệ nhà  đầu  tư  tốt, công  bố  thông  tin  công  khai,   minh  bạch,   hoạt  động  kinh doanh  hiệu  quả. . Tập  đoàn  Hoa  Sen  đã vượt  qua  các  cuộc  sàng  lọc  khắt  khe và  tiếp  tục  nằm  trong  Top  5  DNNY  có  hoạt  động  IR  tốt  nhất  năm  2016.

Bài viết trên báo Vneconomy, chuyên mục Nhịp Cầu Doanh nghiệp vào ngày 30.09.2016

Tác giả: P.V.

Tin liên quan