Hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng và nghệ thuật Việt Nam | Chương trình Bước ngoặt cuộc

HỌA SĨ PHAN CẨM THƯỢNG – ĐEM NGHỆ THUẬT THẾ GIAN VÀO ĐẠO PHẬT.

Bằng một lối viết văn nhuần nhị, giàu thông tin nhưng vẫn rất nhịp nhàng lôi cuốn, cộng thêm khả năng họa hình trời phú, họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã dung hòa một mạch kể chuyện dễ nắm bắt mà không kém phần sâu sắc qua những hình ảnh minh họa.

Đặc biệt khi đưa các hình ảnh đặc trưng của Phật Giáo thông qua câu chữ và nét bút vào các tác phẩm, ông là một trong những người dày công nghiên cứu nghệ thuật Phật giáo trong giới Mỹ thuật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Tin liên quan