HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2016 – 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĐTC 2017 – 2018 CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN

Toàn cảnh hội nghị trước giờ bắt đầu chương trình 

Hội nghị là dịp phân tích và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Quản lý nhân sự nội vụ và hoạt động kiểm soát chi nhánh HTPP trong niên độ cũ, đồng thời VPĐH 3 miền cũng tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc để có những kế hoạch phát triển phù hợp trong niên độ mới.

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT (ngồi giữa), ông Trần Ngọc Chu – PCT HĐQT, TGĐ Tập đoàn (bên trái), ông Trần Quốc Trí – PTGĐ Trực Tập đoàn (bên phải) chủ trì Hội nghị.

Mở đầu hội nghị là phần báo cáo của các Nhà máy về hoạt động sản xuất NĐTC 2016 – 2017 và kế hoạch hoạt động NĐTC 2017 – 2018.

Ông Nguyễn Tấn Hòa – Giám đốc khối Sản xuất Dự án báo cáo tại Hội nghị

Ngay sau phần báo cáo tình hình sản xuất của các Nhà máy, đại diện cho 3 VPĐH Miền Bắc, Trung, Nam đã trình bày hoạt động kinh doanh của niên độ cũ và kế hoạch hoạt động trong niên độ mới.

Ông Vũ Nguyễn Minh Hoàng – Đại diện VPĐH miền Nam báo cáo tại hội nghị

Ông Đinh Ngọc Linh – PGĐ VPĐH Miền Bắc báo cáo tại hội nghị

Phần cuối chương trình là báo cáo kết quả hoạt động Kiểm soát NĐTC 2016 – 2017 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018.

Đại diện Khối Kiểm soát trình bày báo cáo tình hình Kiểm soát trong niên độ cũ và kế hoạch hoạt động trong niên độ mới

Sau mỗi phần báo cáo, Chủ tịch HĐQT và Ban TGĐ đã có những ý kiến chỉ đạo để các đơn vị ghi nhận chủ trương và phối hợp thực hiện hiệu quả trong niên độ mới.

Ông Vũ Văn Thanh – PTGĐ Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ tại hội nghị

Ông Hồ Thanh Hiếu – PTGĐ Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen chỉ đạo tại Hội nghị

Trong niên độ tới, định hướng của Tập đoàn Hoa Sen là tiếp tục củng cố thị trường nội địa bằng việc hoạt động hiệu quả của các văn phòng điều hành miền, các chi nhánh trên toàn quốc, từ đó tạo nền tảng vững chắc để đưa thương hiệu Hoa Sen vươn rộng ra thị trường quốc tế, khẳng định vị thế của một Công ty tăng trưởng toàn cầu thuộc Diễn đàn kinh tế thế giới.

 

Tin liên quan