banner-shareholders

Tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu Hoa Sen Group

HOA SEN GROUP – CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số 09, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.790.790 – Fax: 0650.790.888

www.hoasengroup.vn

Số: 03/TB/HĐQT/08HCM

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2008

THÔNG BÁO

(Tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu Hoa Sen Group )  

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Để hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu Hoa Sen Group tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã có thông báo ngày 20/9/2008 về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu như sau:

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu là: 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2008.

– Thời gian tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu: từ 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2008 đến ngày cổ phiếu Hoa Sen Group được giao dịch chính thức tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tạm dừng chuyển nhượng cổ phiếu Hoa Sen Group kể từ ngày 21/10/2008 cho đến khi cổ phiếu Hoa Sen Group được giao dịch chính thức tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM.

Để biết thêm chi tiết, xin qúy vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Bộ Phận Cổ Phần Cổ Phiếu, Hoa Sen Group.

Địa chỉ: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84-0650) 3737 887. Fax: (84-0650) 3790 951. Gặp anh Nam hoặc cô Anh

Bộ Phận Cổ Phần Cổ Phiếu, VPĐD Hoa Sen Group tại TP HCM

Địa chỉ: 215-217 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố HCM

Điện thoại: (84-08) 3910 6910 – máy con:117. Fax: (84-08) 3910 6913. Gặp anh Hiếu

 

Trân trọng kính báo.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ