TẬP ĐOÀN HOA SEN CÔNG BỐ THÔNG TIN LÀM RÕ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Trong văn bản gửi đi trong sáng nay cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã làm rõ thông tin về hoạt động phát hành trái phiếu. HSG khẳng định đến thời điểm hiện tại, HSG không thực hiện phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào.

Bên cạnh đó, HSG cũng khẳng định là một doanh nghiệp niêm yết, hoạt động dưới sự quản lý của các Cơ quan nhà nước. Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của các cơ quan nhà nước đối với Doanh nghiệp là hoạt động bình thường, theo kế hoạch của Cơ quan nhà nước. Tập đoàn Hoa sen luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế và chứng khoán.

Công bố thông tin trên website của Tập đoàn Hoa Sen: https://info.hoasengroup.vn/vi/bai-viet/hsgcbtt-lam-ro-thong-tin-cho-cac-nha-dau-tu/8752

Phòng Marketing kính gửi Quý Ban Lãnh đạo và Quý Anh/Chị báo cáo tổng hợp truyền thông các tin/ bài đăng trên các báo đài như sau:

1.    CafeF: https://cafef.vn/tap-doan-hoa-sen-gui-cong-van-lam-ro-thong-tin-phat-hanh-trai-phieu-20220411211332348.chn

 

– VnExpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-khang-dinh-khong-phat-hanh-trai-phieu-4450235.html

– VietStock: https://vietstock.vn/2022/04/hsg-len-tieng-ve-tin-don-khien-co-phieu-giam-san-phien-0804-830-951851.htm

– VnEconomy: https://vneconomy.vn/tap-doan-hoa-sen-cong-bo-thong-tin-tren-cong-thong-tin-dien-tu-cua-ubcknn-va-sgdck-tp-hcm.htm

– Thời Báo Ngân Hàng: https://thoibaonganhang.vn/tap-doan-hoa-sen-lam-ro-thong-tin-lan-truyen-tren-mang-xa-hoi-126203.html

– Báo Tiền Phong: https://tienphong.vn/tap-doan-hoa-sen-cong-bo-ve-thong-tin-khong-ro-nguon-goc-khien-co-phieu-hsg-giam-san-post1429886.tpo

– Báo Người Đồng Hành: https://ndh.vn/doanh-nghiep/co-phieu-giam-san-do-tin-don-hoa-sen-khang-dinh-khong-phat-hanh-trai-phieu-1313497.html

– VTV.vn: https://vtv.vn/kinh-te/hsg-khang-dinh-khong-phat-hanh-bat-ky-trai-phieu-doanh-nghiep-20220412084932265.htm

– Pháp Luật Online: https://plo.vn/tin-don-lan-truyen-khien-co-phieu-giam-hoa-sen-len-tieng-post675309.html

– Hải Quan Online: https://haiquanonline.com.vn/hsg-len-tieng-sau-khi-von-hoa-thi-truong-boc-hoi-hon-1200-ty-dong-161397.html

– Thời Báo Tài Chính Việt Nam: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hoa-sen-phan-hoi-thong-tin-khong-ro-nguon-goc-ve-co-phieu-hsg-103374.html

– Nhaquanly.vn: https://nhaquanly.vn/tap-doan-hoa-sen-len-tieng-ve-tin-don-tu-mot-trang-giay-a4-boi-vang-khien-co-phieu-hsg-giam-san-a7536.html

– Vietnambusinessinsider: https://vietnambusinessinsider.vn/tap-doan-hoa-sen-len-tieng-ve-tin-don-thanh-tra-hoat-dong-phat-hanh-trai-phieu-a25815.html

 

Tin liên quan