Tập đoàn Hoa Sen được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2012

Tập đoàn Hoa Sen được nằm trong danh sách 419 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu HVNCLC 2012 do người tiêu dùng bình chọn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp (2010 – 2011 – 2012) Hoa Sen vinh dự nhận danh hiệu này.

Trong số 716 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã tiếp tục tiến hành một quá trình nữa: tiếp nhận hồ sơ (để tự minh bạch) của doanh nghiệp và cũng đồng thời, tiếp nhận văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh thành (coi như một hình thức hậu kiểm và góp phần thẩm định việc thực thi các qui định pháp ly và các tiêu chí của một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp). Từ đó chọn ra được 419 doanh nghiệp xuất sắc nhất đủ tiêu chuẩn để nhận danh hiệu HVNCLC 2012 do người tiêu dùng bình chọn. 

Tin từ http://sgtt.vn

 

Tin liên quan