Tập đoàn Hoa Sen lần thứ 2 nhận giải thưởng Công ty được quản lý tốt nhất châu Á

Với  những  thành  tích  đạt  được  trong  năm  vừa  qua,  Tập  đoàn  Hoa  Sen  lần  thứ  hai vinh  dự  được  nhận  giải  thưởng  “Công  ty  được  quản  lý  tốt  nhất  châu  Á”  do  tạp  chí Euromoney  bình  chọn  và  trao  thưởng.  Giải  thưởng  được  đánh  giá  chuẩn  mực  dựa trên  phiếu  bình  chọn  của  các  nhà  phân  tích  thị  trường  tại  các  ngân  hàng  đầu  tư  và viện nghiên cứu hàng đầu khu vực châu Á ­ Thái Bình Dương.

Tập  đoàn  Hoa  Sen  đang  bước  vào  một  thời  kỳ  tăng  trưởng  mới,  với  đường  lối  và chiến  lược  đúng  đắn,  cùng  văn  hóa  “Trung  thực  ­  Cộng  đồng  ­  Phát  triển”  và  đội ngũ  nhân  lực  trẻ,  chuyên  môn  cao,  Tập  đoàn  đã  tạo  vị  thế  vững  chắc  để  sẵn  sang vươn  lên  tầm  cao  mới,  xứng  đáng  với  danh  hiệu  Công  ty  tăng  trưởng  toàn  cầu  của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Bài viết trên báo Vtv.vn, chuyên mục Kinh tế vào ngày 11.01.2017

Tác giả: PV

Tin liên quan