Tập đoàn Hoa Sen Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2015

Description: http://hoasengroup.vn/sites/default/files/news/events/1_16.jpg

Chủ Tọa đàm Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Hoa Sen (từ trái qua phải):  ông Trần Ngọc Chu – Tổng Giám đốc, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên Hội Đồng Quản trị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2013 – 2014 vừa qua, cũng như đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một số định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015.

Theo báo cáo về kết quả kinh doanh trong NĐTC 2013 – 2014 thì các chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ và doanh thu của Tập đoàn Hoa Sen đều vượt kế hoạch đề ra và tiếp tục giữ mức tăng trưởng tốt so với NĐTC trước. Sản lượng thành phẩm tiêu thụ trong NĐTC 2013 – 2014 đạt 810.226 tấn, vượt 16% so với kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 14.990 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 410 tỷ đồng. So với NĐTC 2012 – 2013, sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng trưởng lần lượt ở mức 37% và 27%, đây là mức tăng trưởng ấn tương trong thực trạng ngành thép chưa thực sự khởi sắc.

Description: http://hoasengroup.vn/sites/default/files/news/events/2_9.jpg

Cổ đông biểu quyết trong Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2014 – 2015

Tại hội nghị, Hội đồng Quản trị đã báo cáo tình hình chi trả cổ tức NĐTC 2012 – 2013, cụ thể Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả đối với tỷ lệ 5% còn lại của NĐTC trong tháng 3/2015. Đối với NĐTC 2013 – 2014,  Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức: chia 40% mệnh giá cổ phần, trong đó chi trả 30% mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu. Đối với cổ tức trả bằng cổ phiếu, thời điểm chốt danh sách vào tháng 3/2015 và thời điểm chi trả là tháng 6/2015.  Đối với cổ tức bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả.

Trong năm nay, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2014 – 2015 như sau: sản lượng tiêu thụ thành phẩm 900.000 tấn, doanh thu 16.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã đề xuất thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống phân phối, dự kiến mở thêm 50 chi nhánh trong NĐTC mới tiến tới hoàn thành mục tiêu nâng tổng số chi nhánh lên 300 trong vòng 3 năm tới. Bằng hệ thống phân phối – bán lẻ rộng khắp trên cả nước, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang mang sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng với phương châm bán đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng.

Description: http://hoasengroup.vn/sites/default/files/news/events/3_4.jpg

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen chụp hình lưu niệm tại Đại hội đồng Cổ đông NĐTC 2014 – 2015

Tin liên quan