TẬP ĐOÀN HOA SEN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG ĐỂ THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/8/2020 về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. HSG hiện đang là một cổ phiếu hot trên thị trường khi thị giá tăng gần 170% trong vòng 3 tháng, khối lượng giao dịch trung bình trên 10 triệu cổ phiếu/ ngày. Chính vì vậy, công bố thông tin này đang được cổ đông, nhà đầu tư quan tâm và có nhiều ý kiến bàn luận. Vậy lý do tại sao Tập đoàn Hoa Sen lại đưa ra chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược tại thời điểm hiện tại ?

HSG khẳng định luôn luôn tìm kiếm cơ hội nhằm tạo giá trị gia tăng cho cổ đông

Sau gần 02 năm quyết liệt thực hiện chủ trương tái cấu trúc toàn diện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ trương không chạy theo sản lượng, không cạnh tranh về giá bán để cải thiện biên lợi nhuận gộp; tăng cường quản lý hiệu quả hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn để giảm dư nợ vay ngân hàng, từ đó tiết giảm chi phí lãi vay; kiện toàn cơ cấu tổ chức, áp dụng hệ thống hệ thống quản trị ERP, tinh gọn bộ máy để tiết giảm chi phí quản lý thì đến nay lợi nhuận của HSG đã phục hồi một cách mạnh mẽ, các chỉ số tài chính đã có cải thiện rất tích cực trong 06 quý liên tiếp (từ 01/10/2018 – 31/03/2020).

Cụ thể, biên lợi nhuận gộp của HSG thể hiện xu hướng phục hồi mạnh mẽ từ mức 8,0% vào Quý 1 NĐTC 2018-2019 lên mức 18,6% vào Quý 2 NĐTC 2019-2020. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của HSG cũng tăng mạnh từ mức 61 tỷ đồng trong Quý 1 NĐTC 2018-2019 lên mức 201 tỷ đồng trong Quý 2 NĐTC 2019-2020 vừa qua.

Đồng thời, đối với các khoản nợ vay ngân hàng: tại quý 1 NĐTC 2018-2019, tổng nợ vay ngân hàng của HSG là 12.158 tỷ đồng thì đến quý 2 NĐTC 2019-2020, con số này chỉ còn 8.587 tỷ đồng, giảm được 3.572 tỷ đồng. Điều này làm cho hệ  số nợ ngân hàng/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 2,3 lần về mức 1,5 lần. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HSG cũng dương 07 quý liên tiếp, đạt mức dương 1.261 tỷ đồng vào quý 2 NĐTC 2019-2020.

Với nền tảng lợi thế sẵn có của 536 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm: địa điểm kinh doanh, con người, hệ thống khách hàng, nền tảng hệ thống công nghệ thông tin ERP, việc mở rộng đa dạng danh mục sản phẩm kinh doanh sẽ làm tăng doanh thu, lợi nhuận của HSG so với hiện tại mà không phải gia tăng quá nhiều chi phí hoạt động; đồng thời còn giúp nâng cao vị thế và đẳng cấp thương hiệu Hoa Sen. Tập đoàn Hoa Sen khẳng định trách nhiệm của HSG là luôn luôn tìm kiếm cơ hội nhằm tạo giá trị gia tăng cho cổ đông. Với diễn biến tích cực của thị giá cổ phiếu HSG trong thời gian gần đây, đây là thời điểm thích hợp để HSG phát hành tăng vốn nhằm mục tiêu hiện thực hóa chiến lược nói trên, đồng thời tạo thêm giá trị gia tăng cho Cổ đông hiện hữu của HSG.

Đối tác chiến lược phải là những công ty có cùng tầm nhìn, mang lại lợi ích tốt nhất cho HSG

HSG cho biết việc lựa chọn đối tác để phát hành sẽ được thực hiện thận trọng theo một quy trình, tiêu chí hợp lý nhằm tìm ra những đối tác có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho HSG, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi. Hiện tại, với dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương và dồi dào, lợi nhuận cao và hạn mức tín dụng lớn từ các ngân hàng với lãi suất cực kỳ cạnh tranh (bình quân 5,0%/năm đối với VNĐ và 2,2%/năm đối với USD), thì HSG hoàn toàn không cần thiết phát hành cổ phiếu bằng mọi giá do không chịu áp lực về tài chính cũng như áp lực về dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, HSG sẽ không phát hành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư tài chính. Đối tác mà HSG phát hành phải là các công ty có cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, tiềm năng công nghệ và các lợi thế khác để cùng với HSG nâng tầm và khai thác tối đa các lợi thế sẵn có của hệ thống 536 cửa hàng trên toàn quốc, nâng cao vị thế và đẳng cấp thương hiệu Hoa Sen trên thị trường trong và ngoài nước.

Giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành

Hiện tại, giá trị sổ sách của HSG theo BCTC hợp nhất bán niên được Công ty KPMG kiểm toán tại thời điểm ngày 31/03/2020 gần 13.800 đồng/cổ phần. Với tình hình lợi nhuận sau thuế của HSG tiếp tục đạt kết quả khả quan trong thời gian sắp tới, giá trị sổ sách của HSG sẽ tiếp tục gia tăng.

Căn cứ theo điều 125 Luật Doanh nghiệp thì: “…Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất,…”.

Đại diện HSG cho biết, chắc chắn HSG sẽ không phát hành với thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay mà HSG sẽ căn cứ vào giá thị trường và giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán để có quyết định giá phát hành phù hợp, bảo đảm lợi ích của cổ đông và công ty. HSG tin tưởng trong thời gian tới, thị trường sẽ có sự đánh giá chính xác về giá trị thực và tiềm năng phát triển của HSG để cổ phiếu HSG có thị giá tương xứng trên sàn giao dịch HOSE. Chắc chắn, giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Các báo đưa tin về thông tin này:

– CafeF: https://cafef.vn/hsg-chac-chan-gia-phat-hanh-se-cao-hon-gia-tri-so-sach-tai-thoi-diem-phat-hanh-20200702093411794.chn

– Vietstock: https://vietstock.vn/2020/07/hsg-to-chuc-dhdcd-bat-thuong-nham-thong-qua-chu-truong-phat-hanh-co-phieu-cho-doi-tac-chien-luoc-737-772723.htm

– VnExpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-tinh-phat-hanh-co-phieu-cho-co-dong-chien-luoc-4124321.html?fbclid=IwAR19Uw9zwmuHPsN2KygpBgcwqTTn47nOvK61q1UVGBWWaNlEEeBaCXskhf4

– Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-ban-von-cho-doi-tac-chien-luoc-gia-phat-hanh-se-cao-hon-gia-tri-so-sach-20180504224240545.htm

– Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/dai-hoi-co-dong-bat-thuong-hsg-tim-kiem-co-hoi-tao-gia-tri-gia-tang-cho-co-dong-103649.html

– Tài chính & Cuộc sống: http://fili.vn/2020/07/hsg-to-chuc-dhdcd-bat-thuong-nham-thong-qua-chu-truong-phat-hanh-co-phieu-cho-doi-tac-chien-luoc-737-772723.htm

Trân trọng!

Tin liên quan