TẬP ĐOÀN HOA SEN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2019 – 2020

Sáng nay, ngày 13/01/2020, tại Hội trường Thống Nhất – số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2019 – 2020.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2019 – 2020

Với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng thuận từ cổ đông có mặt tại buổi lễ, Hội nghị đã thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen; Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen; Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT độc lập; Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT độc lập; Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc

Đoàn chủ tọa điều hành đại hội

Năm 2019 ngành thép đối mặt với nhiều diễn biến khó lường nhưng với sự nổ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV, Tập đoàn Hoa Sen vẫn tiếp tục giữ vững vị thế số 1 trên thị trường tôn mạ, số 2 trên thị trường ống thép và là một trong ba đơn vị sản xuất và kinh doanh ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm mang thương hiệu Hoa Sen đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là các thị trường khó tính bậc nhất thế giới như Mỹ và Châu Âu.

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại đại hội

Tại hội nghị, Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen đã báo cáo với kết quả hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020.

Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen báo cáo tại hội nghị

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2018 – 2019 và trình bày các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2019 – 2020

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc, thừa uỷ quyền của HĐQT trình bày Báo cáo và đề xuất liên quan đến các nội dung tài chính.

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày báo cáo công tác kiểm toán bộ của Ủy Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019.

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo tại hội nghị

Kết thúc niên độ 2018 – 2019 sản lượng của Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 1.5 triệu tấn và doanh thu đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, lãi sau thuế 361 tỷ đồng. Lợi nhuận tuy không đạt được mức kỳ vọng nhưng trước những khó khăn chung của ngành thép năm 2019 đây vẫn là một kết quả đáng ghi nhận khi xét đến bối cảnh không ít doanh nghiệp thép niêm yết kinh doanh không hề có lãi, thậm chí là lỗ trong năm vừa qua.

Sau các phần trình bày báo cáo kết quả kinh doanh niên độ vừa qua, Hội đồng Quản trị đã có buổi thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông xoay quanh về tình hình kinh doanh và những chiến lược của Tập đoàn Hoa Sen trong thời gian sắp tới.

Tại hội nghị, Hội đồng Quản trị đã đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 04 nội dung, kết quả 100% cổ đông đồng ý thông qua tất cả 04 nội dung, bao gồm:

–  Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2018 – 2019 và định hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020.

–  Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020.

–  Nội dung 3: Thông qua Báo cáo và trình thông qua các nội dung tài chính.

–  Nội dung 4: Thông qua Báo cáo công tác Kiểm toán Nội bộ của Ủy Ban Kiểm toán Nội bộ thuộc Hội đồng Quản trị.

Hội nghị đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 04 nội dung quan trọng

Dự báo về sự bất ổn của tình hình thị trường trong năm 2020, HĐQT ưu tiên đảm bảo sự thận trọng trong việc đề xuất kế hoạch kinh doanh cho NĐTC 2019 – 2020, nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hoạt động SXKD. Cụ thể, HĐQT đặt mục tiêu nâng tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần lên hơn 12,1%, tương ứng với lợi nhuận gộp tăng 211 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ 1.5 triệu tấn, doanh thu thuần 28,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng trong niên độ 2019 – 2020.

NĐTC 2018 – 2019 khép lại, Tập đoàn Hoa Sen đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh trên cả nước, thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy, các bộ phận trong Tập đoàn. Việc này sẽ tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2019 – 2020.

Trân trọng.

Tin liên quan