[TỔNG HỢP TRUYỀN THÔNG] HSG: LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĐTC 2020-2021 ĐẠT 4.313 TỶ ĐỒNG, BẰNG 3,7 LẦN NĐTC 2019-2020

Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG đạt 2.253.733 tấn, đạt 139% so với cùng kỳ, hoàn thành 125% kế hoạch; doanh thu đạt 48.727 tỷ đồng, đạt 177% so với cùng kỳ, hoàn thành 148% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 374% so với cùng kỳ, hoàn thành 288% kế hoạch.

Riêng quý IV NĐTC 2020-2021 (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021), sản lượng tiêu thụ đạt 559.578 tấn, doanh thu đạt 15.797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 940 tỷ đồng, lần lượt đạt 109%, 189% và 209% so với cùng kỳ.

Phòng Marketing kính gửi Quý Ban Lãnh đạo và Quý Anh/Chị báo cáo tổng hợp truyền thông các tin/ bài đăng trên các báo đài như sau:

 1. CafeF: Bài đăng ngày 01/11/2021

https://cafef.vn/tang-truong-an-tuong-hsg-tiep-tuc-ghi-ten-trong-clb-doanh-nghiep-loi-nhuan-sau-thue-nghin-ty-nam-2021-20211030145231761.chn

 1. CafeF: Bài đăng ngày 29/10/2021

https://cafef.vn/hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-ndtc-2020-2021-dat-4313-ty-dong-bang-37-lan-ndtc-2019-2020-20211028225249299.chn?fbclid=IwAR3fuWNIaSO0ZfiV5OowjZ5QC_EtukVDks24dzI3bHJ5p5WPOml5llCmVeo

 1. Bản tin Tài chính Kinh doanh buổi sáng trên VTV1: ngày 01/11/2021

Bản tin Thời sự 20h HTV9: ngày 01/11/2021

https://vietstock.vn/2021/11/tang-truong-trong-nien-do-2020-2021-hsg-tiep-tuc-ghi-ten-trong-cau-lac-bo-doanh-nghiep-lai-ngan-ty-737-905252.htm?fbclid=IwAR1ft1vI-Xm2L61nBMpIMBaOgdknFxzYoJ2xgae7AyT0B_uG4BS1Q-UQXvc

 1. Vietstock: Bài đăng ngày 29/10/2021

https://vietstock.vn/2021/10/hsg-uoc-lnst-nien-do-2020-2021-dat-4313-ty-dong-737-904557.htm?fbclid=IwAR3W24lBUUIdb-C9j0ynBQz2que9Xg0ImTNYgKtn2HRSiPZ0uiFXWvclhP4

 1. Thời báo Ngân hàng: Bài đăng ngày 01/11/2021

https://thoibaonganhang.vn/hsg-tiep-tuc-ghi-ten-trong-cau-lac-bo-doanh-nghiep-loi-nhuan-nghin-ty-121052.html?fbclid=IwAR3mkr5xO2RES3VWiZz4g2TgexKS39exPI0uSdswuzaxm1Psdw4QhTrSOEA

 1. Thời báo Ngân hàng: Bài đăng ngày 29/10/2021

https://thoibaonganhang.vn/hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-dat-4313-ty-dong-hoan-thanh-288-ke-hoach-120938.html?fbclid=IwAR39h3G2O_SfI4fLotfyhvWJWEglhnWKzbgD_bmha8d0g5qb0ZhzajVJUy8

 1. Vneconomy: Bài đăng ngày 01/11/2021

https://vneconomy.vn/hsg-tiep-tuc-ghi-ten-trong-cau-lac-bo-doanh-nghiep-loi-nhuan-sau-thue-nghin-ty.htm?fbclid=IwAR0HdXwdu18M7SoKoRN9DSlXoxT8u0k4Rux9j0IyaxH7M1_wujgsgg2vmTY

 1. Vneconomy: Bài đăng ngày 29/10/2021

https://vneconomy.vn/hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-nien-do-tai-chinh-2020-2021-dat-4-313-ty-dong.htm?fbclid=IwAR0ahaaz-07z4_WW2pPz_VMyOM2jvf2lg6YFhFMdIWfrQXMyXXJNuO_rSKM

 1. VietnamBiz: Bài đăng ngày 02/11/2021

https://vietnambiz.vn/hoa-sen-chi-phi-lai-vay-roi-xuong-day-5-nam-du-doanh-thu-va-tai-san-len-dinh-moi-20211101182520839.htm

 1. VietnamBiz: Bài đăng ngày 29/10/2021

https://vietnambiz.vn/hoa-sen-thong-bao-lai-ky-luc-hon-4300-ty-gap-37-lan-nam-truoc-20211029070734916.htm?fbclid=IwAR1-Vr9URRbiSrWnpNKzGEheF7eqixpLjtTppA9RuRG4RgbJ88drklVz65w

 1. Nhịp cầu đầu tư: https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/tang-truong-an-tuong-hsg-tiep-tuc-ghi-ten-trong-cau-lac-bo-loi-nhuan-nghin-ty-3342646/?fbclid=IwAR3enf498DeYF7VM2bQfUPKdA8gj3i4wXQCnO5G-qnBJeVRKMuSrdeax-ic
 2. Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hsg-uoc-lai-hon-4300-ty-ca-nien-do-tang-gap-37-lan-va-vuot-ke-hoach-188-20180504224260466.htm?fbclid=IwAR1thP1yRuDQOy-dtbjA0vjhf1O78uVtnmXwgE1JUBQIec71iWaL2mLlcBQ?fbclid=IwAR1thP1yRuDQOy-dtbjA0vjhf1O78uVtnmXwgE1JUBQIec71iWaL2mLlcBQ
 3. BizLIVE: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/hoa-sen-group-hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-ndtc-2020-2021-gap-37-lan-cung-ky-3572073.html?fbclid=IwAR0u8nEj3vwgvaRUXcCw6veMrs47lktHirhZqcmrSENNC2zWHWLSOZLl1Rk
 4. Người đồng hành: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/hoa-sen-lai-940-ty-dong-quy-iv-gap-doi-cung-ky-va-giam-45-so-voi-quy-iii-1302713.html?fbclid=IwAR3hoAl7xZkI6gmLIYIgdeiKbMZSAgIQsFEZiaSBd1KWC-N_timxPTWqnx8
 5. Thời báo Tài chính Việt Nam: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-nien-do-2020-2021-dat-4313-ty-dong-94366.html?fbclid=IwAR1TXY8moMB8VvBv6BMHVcXNBGQDQAZXVxwErXc5hKLyuNq8cO8LbxB48fY
 6. Tiền phong: https://tienphong.vn/tap-doan-hoa-sen-dat-loi-nhuan-sau-thue-tren-4-300-ty-dong-post1388731.tpo?fbclid=IwAR1TXY8moMB8VvBv6BMHVcXNBGQDQAZXVxwErXc5hKLyuNq8cO8LbxB48fY
 7. Pháp luật TP. Hồ Chí Minh: https://plo.vn/thi-truong-tieu-dung/chot-nien-do-tai-chinh-20202021-hoa-sen-lai-hon-4300-ti-dong-1024761.html
 8. Người lao động: https://laodongtre.laodong.vn/thong-tin-doanh-nghiep/hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-nien-do-2020-2021-dat-4313-ti-dong-968583.ldo?fbclid=IwAR0u8nEj3vwgvaRUXcCw6veMrs47lktHirhZqcmrSENNC2zWHWLSOZLl1Rk
 9. Hải quan: https://dnhq.haiquanonline.com.vn/hoa-sen-bao-lai-hon-4300-ty-gap-gan-4-lan-nam-truoc-154701.html?fbclid=IwAR0S5h5PEOZld8jmOwmAjzFJJSgQXQ5oC68P5HJ-M44_MIXkHbeXeXDvL2I
 10. Công thương: https://congthuong.vn/hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-nien-do-tai-chinh-2020-2021-dat-4313-ty-dong-166542.html?fbclid=IwAR2lW2JFsk2vexURIlf-HJybolpyyu-w_bvDpXA7At_4ePawflfNy_Rw9AU
 11. Thi đua khen thưởng: http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/kinh-te/tap-doan-hoa-sen-tang-truong-tuong-trong-nien-do-tai-chinh-nam-2020-2021?fbclid=IwAR2zriioudNeyjQZOM7KTz2LhaXrgU_gdPRsykhfh8pF-7xxYBi1YryrZ7c
 12. Tài chính Kinh doanh: http://www.taichinhkinhdoanh.vn/2021/10/hoa-sen-group-hsg-uoc-loi-nhuan-sau.html?fbclid=IwAR04SdXKCXiUo495secmVFcGXXuv4MluFLHFlwN1rKmNVt7CJ7N02tHhkVI
 13. Tài chính Kinh doanh: http://www.taichinhkinhdoanh.vn/2021/10/tap-oan-hoa-sen-cong-bo-nien-o-tai.html?fbclid=IwAR3HQQqShPOwBos3fIJBluJgVk3H-YKshfAjN5lbk-OmYB-icolG8yaUdLU
 14. Kinh tế chứng khoán: https://kinhtechungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-tang-truong-nho-xuat-khau-lai-ky-luc-hon-4300-ty-nien-do-2020-2021-104616.html
 15. Vietnam News: https://vietnamnews.vn/economy/1068471/hoa-sen-group-posts-us189-million-after-tax-profit.html
 16. Vietnam Business Insider: https://vietnambusinessinsider.vn/tang-truong-an-tuong-trong-ndtc-2020-2021-hsg-tiep-tuc-ghi-ten-trong-cau-lac-bo-doanh-nghiep-sau-thue-nghin-ty-a24289.html?fbclid=IwAR3gu14kpgTersJagCjrcJimCrouWDFJ7PvJu1UTiPxJQByYoidiqGeu5sw
 17. Vietnam Business Insider: https://vietnambusinessinsider.vn/hsg-uoc-loi-nhuan-sau-thue-ndtc-2020-2021-dat-4313-ty-dong-tang-374-so-voi-cung-ky-a24275.html?fbclid=IwAR39h3G2O_SfI4fLotfyhvWJWEglhnWKzbgD_bmha8d0g5qb0ZhzajVJUy8
 18. Vietnam Business Insider: https://vietnambusinessinsider.vn/tang-truong-an-tuong-trong-ndtc-2020-2021-hsg-tiep-tuc-ghi-ten-trong-cau-lac-bo-doanh-nghiep-sau-thue-nghin-ty-a24289.html?fbclid=IwAR2VBLqtEn3nwltFORa5WgscprAB11ouKcIVU69PF4y4AA5T5G4ehLuAcK8
 19. Báo mới: https://baomoi.com/chot-nien-do-tai-chinh-2020-2021-hoa-sen-lai-hon-4-300-ti-dong/c/40716492.epi
 20. Báo mới: https://baomoi.com/tap-doan-hoa-sen-dat-loi-nhuan-sau-thue-tren-4-300-ty-dong/c/40713653.epi
 21. Vietnam Daily: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hoa-sen-uoc-lai-quy-4-dat-940-ty-dong-124594.html?fbclid=IwAR2hxqNYOCfmTjrNNeY8MZ7esqt3Y27Gith8dFW_GIw1Dk67VKxJsW_XYro

 

Tin liên quan