[TỔNG HỢP TRUYỀN THÔNG] HSG: THÁNG 7/2021 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 302 TỶ ĐỒNG, LŨY KẾ 10 THÁNG ĐẠT 3.674 TỶ ĐỒNG, HOÀN THÀNH 245% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 189.474 tấn, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 4.921 tỷ đồng, tăng trưởng 97% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 302 tỷ đồng, tăng trưởng 124% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 01/10/2020 đến 31/7/2021) sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 1.883.629 tấn, doanh thu HSG ước đạt 37.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 3.674 tỷ đồng. Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 105% kế hoạch sản lượng, 115% kế hoạch doanh thu và 245% kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2020-2021.

Link công bố thông tin: https://info.hoasengroup.vn/vi/bai-viet/hsg-uoc-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-thang-72021-va-luy-ke-10-thang-dau-ndtc-20202021/8634

Tổng hợp truyền thông các tin/ bài đăng trên các báo như sau:

 1. CafeF: Đăng 25/8/2021, trang chủ

https://cafef.vn/hsg-thang-7-2021-loi-nhuan-sau-thue-302-ty-dong-luy-ke-10-thang-dat-3674-ty-dong-hoan-thanh-245-ke-hoach-20210825150656381.chn

Description: I:DU LIEU THUY DUNGDu lieu o cung 1TRUYEN THONGBAI PRKET QUA KINH DOANH THANG 7 2021Capture_CafeF_trang chu_PC.JPG

 1. Bản tin Tài chính Kinh doanh – VTV1, ngày 26/8/2021:
 1. Bản tin Thời sự 20h – HTV9, ngày 25/8/2021: 
 1. VTV News: https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-kha-quan-giup-hsg-duy-tri-da-tang-truong-2021082516411803.htm?fbclid=IwAR3mki_FKBhJhHxcs102AcDs_9rdTwfjZOn2_VBXL_SR61Z5_n1bu4Kv7To
 2. Vnexpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-uoc-thu-4-500-ty-moi-thang-den-cuoi-nien-do-4346394.html?fbclid=IwAR07o-Vho3n7CD-htX1Wlc8svVgq9YuRmOcA4GqjnktlSI_uLr42PZmNf7A
 3. Vietstock: https://vietstock.vn/2021/08/hsg-thang-72021-loi-nhuan-sau-thue-302-ty-dong-luy-ke-10-thang-dat-3674-ty-dong-737-888761.htm
 4. Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/hsg-hoan-thanh-245-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-118451.html
 5. Vneconomy: https://vneconomy.vn/hsg-thang-7-2021-loi-nhuan-sau-thue-302-ty-dong-luy-ke-10-thang-dat-3-674-ty-dong.htm
 6. BizLIVE: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/hsg-bao-lai-sau-thue-302-ty-dong-trong-thang-72021-tang-224-so-voi-cung-ky-2020-3569138.html?fbclid=IwAR1_wu5F83ruvHw9TOkRzlwB_vVcRRRcoPmQgYIIQZ5ecxLCyf9rH9C7piw
 7. VietnamFinance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-uoc-lai-302-ty-dong-trong-thang-7-20180504224257797.htm
 8. VietnamBiz: https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-hoa-sen-thang-7-tang-124-so-voi-cung-ky-20210825144220208.htm
 9. Thời báo Tài chính Việt Nam: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-08-25/hsg-loi-nhuan-sau-thue-thang-7-dat-302-ty-dong-109907.aspx
 10. Báo Đầu tư Chứng khoán: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-uoc-tinh-loi-nhuan-10-thang-dau-nien-do-tai-chinh-dat-3-674-ty-dong-hoan-thanh-245-ke-hoach-nam-post278152.html
 11. Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/thep-hoa-sen-bao-lai-rong-thang-72021-tang-124-nho-xuat-khau-ton-ma-d150192.html
 12. Zing News: https://zingnews.vn/hoa-sen-lai-hon-300-ty-dong-trong-thang-7-post1255085.html
 13. Báo Tiền phong: https://tienphong.vn/tap-doan-hoa-sen-loi-nhuan-3-674-ty-dong-sau-thue-hoan-thanh-245-ke-hoach-post1369576.tpo?fbclid=IwAR0wMI5ZCiuAYnqp7mS4_PEUtMe2ZFhvw4f7uOUQxDZAug-t2cwNVVyPPQ8
 14. Tài chính Kinh doanh: http://www.taichinhkinhdoanh.vn/2021/08/hsg-thang-72021-loi-nhuan-sau-thue-302.html
 15. Báo Hải quan: https://dnhq.haiquanonline.com.vn/lay-xuat-khau-la-chu-dao-hsg-lai-hon-300-ty-dong-trong-thang-7-151423.html?fbclid=IwAR3JzBuod-X6as3DJufOZxa3uJ8Sj_pxn6afBvyJXicjD8_c5xKMJ4TFdtI
 16. Báo Công thương: https://congthuong.vn/loi-nhuan-luy-ke-10-thang-theo-nien-do-tai-chinh-cua-hoa-sen-dat-3674-ty-dong-162934.html?fbclid=IwAR13XwGDg00_e7D2chhPvRUQ6JIiZmoJmDSUYgJ5vETBKZz_ZZcTJxmrPus
 17. Kinh tế Chứng khoán: https://kinhtechungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-lai-302-ty-dong-trong-thang-7-tang-124-so-voi-cung-ky-101130.html
 18. Tạp chí Thi đua Khen thưởng: http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/kinh-te/tap-doan-hoa-sen-thang-7-loi-nhuan-sau-thue-dat-302-ty-dong-luy-ke-10-thang-dat-3673-ty-dong?fbclid=IwAR0EDglgUFHKuIojchENq6z0RBDrtm5lMVzNJdADRtHGB_BwkkbH9PzXyVw
 19. NDH: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/hoa-sen-lai-302-ty-trong-thang-7-giam-manh-so-voi-4-thang-truoc-1298216.html
 20. Chuyên trang Tài chính và Cuộc sống: https://fili.vn/2021/08/hsg-thang-72021-loi-nhuan-sau-thue-302-ty-dong-luy-ke-10-thang-dat-3674-ty-dong-737-888761.htm?fbclid=IwAR3x4ndQgqofbHCOAJ1r1ipV1_wK5B2zrDyWw0jevUCnubgtYpOA3HTIXVc
 21. Vietnam Business Insider: https://vietnambusinessinsider.vn/tap-doan-hoa-sen-dat-302-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-trong-thang-7-luy-ke-10-thang-dat-3674-ty-dong-hoan-thanh-245-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-a23623.html?fbclid=IwAR28CC5cdin-zyPn6yUsHsDmZHgM0OWGHfymCEiQOLFMlwhM2SwC0nbOGOQ
 22. Nhà quản lý: https://nhaquanly.vn/thuc-hien-tot-3-tai-cho-tot-tap-doan-hoa-sen-dat-302-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-trong-thang-7-luy-ke-10-thang-dat-3674-ty-dong-hoan-thanh-245-ke-hoach-loi-nhuan-a5457.html?fbclid=IwAR3tQDzSLhQhGe8qgoCwpLC44TGYWAvoYWpZfLewiQ-_0_qBeDZhYZ9W1-M
 23. Open Stock: https://openstock.vn/hoa-sen-hsg-lai-302-ty-dong-trong-thang-7-tang-124-so-voi-cung-ky/
 24. Chuyên trang Nhịp sống Kinh tế: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/hsg-thang-7-2021-loi-nhuan-sau-thue-302-ty-dong-luy-ke-10-thang-dat-3674-ty-dong-hoan-thanh-245-ke-hoach-4202125815632212.htm
 25. Tạp chí Gia đình Việt Nam: https://giadinhonline.vn/ctcp-tap-doan-hoa-sen-luy-ke-10-thang-dat-3674-ty-dong-hoan-thanh-245-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-d173501.html
 26. Hit.vn: https://hit.vn/thep-hoa-sen-bao-lai-rong-thang-72021-tang-124-nho-xuat-khau-ton-ma-Z7DJ8BZJqxyZ5SnUpPRWWG
 27. Vietnam Daily: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hoa-sen-lai-hon-300-ty-dong-trong-thang-7-120246.html
 28. Net News: https://netnews.vn/Xuat-khau-kha-quan-giup-HSG-duy-tri-da-tang-truong-kinh-doanh-6-0-2752694.html

 

Tin liên quan