[TỔNG HỢP TRUYỀN THÔNG] HSG: THÁNG 8/2021 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 320 TỶ ĐỒNG, LŨY KẾ 11 THÁNG ĐẠT 3.994 TỶ ĐỒNG, HOÀN THÀNH 266% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Lũy kế 11 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 01/10/2020 đến 31/8/2021) sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 2.051.439 tấn, doanh thu HSG ước đạt 42.551 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 3.994 tỷ đồng. Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 114% kế hoạch sản lượng, 129% kế hoạch doanh thu và 266% kế hoạch lợi nhuận sau thuế NĐTC 2020-2021.

Tổng hợp truyền thông các tin/ bài đăng trên các báo đài như sau:

1.    CafeF:

Bài 1 – Vị trí nổi bật trên trang chủ (ngày 27/9/2021)

https://cafef.vn/hsg-thang-8-2021-loi-nhuan-sau-thue-320-ty-dong-luy-ke-11-thang-dat-3994-ty-dong-hoan-thanh-266-ke-hoach-20210926212423294.chn

Description: C:Userstruong.dungDownloads22bca8771b3bd2658b2a.jpg

Bài 2 – Nổi bật trên trang chuyên mục (ngày 30/9/2021)

https://cafef.vn/hsg-dam-bao-san-xuat-kinh-doanh-nho-linh-hoat-ung-pho-va-chuyen-doi-trong-dai-dich-20210929152337624.chn

                Description: C:Userstruong.dungDownloads67eb81e9f7e56200f6f.jpg

2.    Bản tin Tài chính Kinh doanh sáng trên VTV1 (ngày 28/9/2021):

3.    Bản tin Thời sự 20h HTV9 (ngày 29/9/2021):

 

4.    VTV News: https://vtv.vn/kinh-te/hsg-duy-tri-da-tang-truong-an-tuong-giua-dai-dich-20210928190214654.htm

5.    Vnexpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-lai-gan-4-000-ty-dong-4362635.html

6.    Vietstock: https://vietstock.vn/2021/09/hsg-dat-320-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-trong-thang-82021-737-895906.htm

7.    VnEconomy – bài 1: https://vneconomy.vn/hsg-thang-8-2021-loi-nhuan-sau-thue-320-ty-dong-luy-ke-11-thang-dat-3-994-ty-dong.htm

8.    VnEconomy – bài 2: https://vneconomy.vn/hsg-dam-bao-san-xuat-kinh-doanh-nho-linh-hoat-ung-pho-va-chuyen-doi-trong-dai-dich.htm

9.    Người đồng hành: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/hoa-sen-uoc-lai-320-ty-dong-trong-thang-8-1300452.html

10.  VietnamBiz: https://vietnambiz.vn/hoa-sen-lai-320-ty-trong-thang-8-tang-147-so-cung-ky-2021092707001468.htm

11.  Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-uoc-lai-320-ty-dong-trong-thang-8-luy-ke-11-thang-vuot-166-ke-hoach-ca-nien-do-20180504224259168.htm

12.  BizLIVE: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/hsg-thang-82021-loi-nhuan-sau-thue-dat-320-ty-dong-tang-147-so-voi-cung-ky-3570565.html?gidzl=XhydJI21mmY3foDC8vtB28UbAauwbCqBaAjuIpV0cLkIhYaQDfESNfMYT4vZpvG9alDt7cEJ2D5o9uN220

13.  Đầu tư Chứng khoán: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-uoc-tinh-luy-ke-11-thang-dat-3-994-ty-dong-loi-nhuan-hoan-thanh-266-ke-hoach-post280800.html

14.  Zing News: https://zingnews.vn/hoa-sen-lai-gan-4000-ty-dong-sau-11-thang-post1266607.html

15.  Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/hsg-thang-82021-loi-nhuan-sau-thue-320-ty-dong-luy-ke-11-thang-dat-3994-ty-dong-119807.html

16.  Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh: https://plo.vn/thi-truong-tieu-dung/11-thang-hoa-sen-uoc-lai-gan-4000-ti-nho-thi-truong-xuat-khau-1018026.html

17.  Tiền phong: https://tienphong.vn/hoa-sen-loi-nhuan-sau-thue-11-thang-dat-gan-4-000-ty-dong-tang-379-so-cung-ky-post1380039.tpo

18.  Thời báo Tài chính Việt Nam: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-09-27/hsg-dat-4701-ty-dong-doanh-thu-trong-thang-8-111808.aspx

19.  StockBiz: https://www.stockbiz.vn/News/2021/9/27/1023383/hsg-hoa-sen-uoc-lai-320-ty-dong-trong-thang-8.aspx

20.  Kinh tế Chứng khoán: https://kinhtechungkhoan.vn/hoa-sen-hsg-bao-lai-4000-ty-dong-sau-11-thang-vuot-rat-xa-ke-hoach-nam-102811.html

21.  Tài chính Kinh doanh: http://www.taichinhkinhdoanh.vn/2021/09/hsg-thang-82021-loi-nhuan-sau-thue-at.html

22.  Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/hoa-sen-uoc-lai-gap-27-lan-ke-hoach-sau-11-thang-nien-do-tai-chinh-d152448.html

23.  Báo Hải quan: https://haiquanonline.com.vn/thep-hoa-sen-uoc-tinh-loi-nhuan-thang-8-dat-320-ty-dong-tang-147-153073.html

24.  Báo Công thương: https://congthuong.vn/thang-82021-hsg-dat-loi-nhuan-sau-thue-320-ty-dong-164776.html           

25.  Nhà báo và Công luận: https://congluan.vn/thang-8-2021-hoa-sen-tieu-thu-gan-168000-tan-san-pham-loi-nhuan-sau-thue-dat-320-ty-dong-post158286.html?gidzl=0qBnF_1C3Hu6MlK-yr057W9PzJtgM0eS5LUdEESCNamNKlPfvbzRIH1Ugpsp0rCU5m-eRMF6ECaMzqWC7W

26.  Vietnam News: http://bizhub.vn/markets/hoa-sen-group-posts-increase-in-profit_327644.html

27.  Chuyên trang Tài chính & Cuộc sống: https://fili.vn/2021/09/hsg-dat-320-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-trong-thang-82021-737-895906.htm

28.  Vietnam Business Insider: https://vietnambusinessinsider.vn/hsg-thang-82021-loi-nhuan-sau-thue-320-ty-dong-luy-ke-11-thang-dat-3994-ty-dong-hoan-thanh-266-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-a23927.html

29.  Thi đua khen thưởng: http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/kinh-te/tap-doan-hoa-sen-thang-82021-loi-nhuan-sau-thue-dat-320-ty-dong

30.  Báo Hôm nay: https://www.baohomnay.com/Kinh-te/Tap-doan-Hoa-Sen-uoc-lai-320-ty-dong-trong-thang-8-3162519.html

31.  Báo mới: https://baomoi.com/tap-doan-hoa-sen-uoc-lai-320-ty-dong-trong-thang-8/c/40363010.epi?gidzl=lgbNGB31PWwxiLD1izrk3h-pMK-gr6i1gBqBIgU0Fr6gk5eRfjCwLAsq1q_pZp83gkK47sCxNWHvjyLd3W

32.  Vietnam Daily: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hoa-sen-uoc-lai-320-ty-dong-trong-thang-8-122326.html

33.  An ninh tiền tệ: http://antt.vn/tap-doan-hoa-sen-lai-320-ty-dong-trong-thang-8-324744.htm

34.  Đầu tư và Kinh doanh: https://dautuvakinhdoanh.vn/loi-nhuan-sau-thue-cua-tap-doan-hoa-sen-trong-thang-8-tang-147-so-voi-cung-ky-a6667.html

35.  Tạp chí Kinh tế và Đồ uống: https://kinhtedouong.vn/hoa-sen-uoc-lai-thang-8-dat-320-ty-dong-tang-47-87652.html

36.  BSC: https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/844306

37.  24h Money:https://24hmoney.vn/news/hoa-sen-uoc-lai-320-ty-dong-trong-thang-8-luy-ke-11-thang-vuot-166-ke-hoach-ca-nien-do-c1a1161980.html

https://24hmoney.vn/news/loi-nhuan-thang-8-cua-hoa-sen-tang-147-so-cung-ky-c1a1161639.html

38.  Hit.vn: https://hit.vn/hoa-sen-uoc-lai-gap-27-lan-ke-hoach-sau-11-thang-nien-do-tai-chinh-mj7kavWGEwcEqsaTKZaQ6S

39. Người đưa tin: https://www.nguoiduatin.vn/tap-doan-hoa-sen-lai-320-ty-dong-trong-thang-8-a528820.html

Tin liên quan