Trà sư Sương Mai | Chương Trình Bước Ngoặt Cuộc Đời

Tìm hiểu vị nữ CEO muốn đưa trà Việt ngang tầm thế giới. Một trà sư với những triết lý sâu sắc từ trà; tu tập, tinh tấn với thiền trà. Vậy thiền trà là gì? Thiền trà là thiền tập trong khi uống trà. Có khi ta để ra hai giờ đồng hồ để chỉ uống một chén trà và ăn một cái bánh nhỏ. Thiền trà được tổ chức tại chùa, nhưng có thể được tổ chức trong nhà với sự tham dự của những người khách quý của gia đình.

 

Tin liên quan