TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Trong buổi tập huấn, Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn – Công an PCCC Phú Nhuận đã có những chia sẻ hữu ích về công tác PCCC tại doanh nghiệp, giúp nâng cao ý thức cũng như kỹ năng xử lý phòng chống cháy nổ trong tập thể cán bộ nhân viên (CBNV) Tập đoàn Hoa Sen.

https://lh6.googleusercontent.com/OS3VistwZxynyRNNxCFbcgbgxltvr64i8Ttl9A-uEczhHC3xabwRuctbgrqJBnCLIP7vzucr2odDDJc5X66xrs6VRZbkpiPNhlbm-aLB7GOr6JnyCPnysCj75hNer9AIrzi-_r0omSzWgEcf

Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn – Công An PCCC Phú Nhuận chia sẻ về công tác PCCC tại doanh nghiệp

 

https://lh6.googleusercontent.com/NJVam6_skk14W35M4zNJFvFihfDMrhEsee2i60OOdM-nC8cXxPDZ4R4M-Jcf9qMDIvxHuERWwqd4ToR3ivUl02o3kEZPBXr3dwj-EkjgARA115wX1Hi4WmSRRrgwhjO2F0979-hgz2Kaabyk

Buổi huấn luyện với sự tham gia của hơn 67 CBNV thuộc Tập đoàn Hoa Sen

 

Tại khóa huấn luyện, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã cung cấp một số nội dung thông tin cơ bản về Luật PCCC năm 2002 và các văn bản quy định về công tác PCCC; trang bị những kiến thức và các biện pháp PCCC; phòng cháy thiết bị điện; hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở; phương án chữa cháy của cơ sở và cách xử lý khi có tình huống cháy xảy ra. 

Ngoài phần lý thuyết, các học viên còn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

 

https://lh5.googleusercontent.com/BymFL6Vg-9kX-IvyXuTLMJAmhkvhzVXA1Iop5RU8pvJS2p_1NelO_rvry2OGI5Q3bS4g4WYKFf3VZKA4pzOFHFDv2Z5BBXqtF20459cgR4eQHG6awW1BhCcCnZIbMOkqLvun-MkqsOfGbeEW

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Phú Nhuận phổ biến thực hành những kiến thức PCCC cơ bản cho CBNV Tập đoàn Hoa Sen

Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn hướng dẫn thực hành cách sử dụng bình chữa cháy

Thông qua buổi huấn luyện PCCC đã giúp cán bộ, nhân viên nắm vững các kiến thức, đưa ra các giải pháp giúp phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ và cũng như xử lý tốt các tình huống khi có cháy nổ xảy ra; góp phần bảo đảm an toàn tính mạng con người và an toàn tài sản, trang thiết bị tại doanh nghiệp.

Tin liên quan