bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile
Home icon-arrow-right Truyền Thông icon-arrow-right Báo chí

Báo chí

Newspaper

‘Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup’ được đề cử 3 hạng mục tại giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023

Lễ hội vũ đạo do Tập đoàn Hoa Sen tài trợ – ‘Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup’ vừa được đề cử tại 3 hạng mục của giải thưởng “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023”. “Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup” do Tỉnh đoàn...

‘Mái ấm gia đình Việt’ được đề cử tại giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023

Chương trình truyền hình thực tế do Tập đoàn Hoa Sen tài trợ – ‘Mái ấm gia đình Việt’ vừa được đề cử hạng mục Thương hiệu có hoạt động xã hội ý nghĩa/ Thương hiệu vì cộng đồng xuất sắc nhất tại giải thưởng “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023”. Giải thưởng Quảng...