Giải xe đạp Quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2020

24/10/20200

Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 chung tay "Hướng về miền Trung thân yêu"

Trong lễ khai mạc của Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020, BTC đã phát động chương trình chung tay "Hướng về miền Trung thân yêu" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành…
Đọc thêm