Hoạt động kinh doanh

23/12/20220

Ứng dụng ống nhựa HDPE: Hướng đi bền vững cho nuôi trồng thủy sản trên biển

Những năm gần đây, mô hình nuôi trồng thủy sản bằng lồng nuôi sử dụng vật liệu nhựa HDPE đang mang đến những hiệu quả tích cực trong việc nâng cao năng suất, hạn chế dịch bệnh, đặc biệt thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Lồng nuôi HDPE đã trở thành “cứu cánh” của ngư dân và được Tổng cục Thủy sản khuyến khích sử dụng.
Đọc thêm