Hội chợ khác

09/11/20170

TẬP ĐOÀN HOA SEN THAM GIA TRIỂN LÃM VIET WATER TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC, CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VIỆT NAM

Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 10/11/2017, triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải Việt Nam được tổ chức đồng thời cùng sự kiện triển lãm Năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng (Renewable Energy and Energy Efficiency Vietnam 2017) tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC).
Đọc thêm