bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Tài Trợ

Sponsor

Mái ấm gia đình Việt: Quyền Linh cảm thấy ám ảnh vì đại dịch đã cướp đi cha mẹ của nhiều trẻ em

Mái ấm gia đình Việt – chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho đối tượng là các em học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đặc biệt, là những đứa trẻ phải sớm chịu mất mát, thiếu thốn tình cảm vì bị đại dịch cướp đi cha mẹ. Là người “cầm trịch” chương...

Quyền Linh cảm thấy ấm áp khi có thể lan tỏa những điều tích cực trong Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt – chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho đối tượng là các em học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đặc biệt, là những đứa trẻ phải sớm chịu mất mát, thiếu thốn tình cảm vì bị đại dịch cướp đi cha mẹ. Là người “cầm trịch” chương...

Mái ấm gia đình Việt: Quyền Linh hồi hộp vì sợ các gia đình không vượt qua thử thách của chương trình

Mái ấm gia đình Việt – chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho đối tượng là các em học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đặc biệt, là những đứa trẻ phải sớm chịu mất mát, thiếu thốn tình cảm vì bị đại dịch cướp đi cha mẹ. Là người “cầm trịch” chương...