Chương trình cộng đồng

31/10/20220

Nỗ lực vì cộng đồng giúp Tập đoàn Hoa Sen trở thành thương hiệu được tin yêu

Tập đoàn Hoa Sen là một trong những đơn vị xây dựng thành công hình ảnh một thương hiệu gắn kết với cộng đồng. Với triết lý kinh doanh cốt lõi “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển” doanh nghiệp đã và đang để lại dấu ấn mạnh mẽ thông qua những chương trình tài trợ, từ thiện mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc.
Đọc thêm