Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2018

02/09/20180

Lộ trình giải xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2018: 14 chặng đua, 1843 km

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2018 gồm 14 chặng đua, với tổng lộ trình thi đấu dài 1843 km dọc theo chiều dài đất nước.
Đọc thêm