Hoạt động kinh doanh

27/08/20220

Ống Nhựa Hoa Sen - Ứng dụng công nghệ hiện đại để đón đầu xu hướng phát triển ngành

Những năm qua Ống Nhựa Hoa Sen luôn là công ty đi đầu trong việc ứng dụng các thành tựu công nghệ vào sản xuất từ đó tự động hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Đọc thêm