banner-shareholders
banner-shareholders-mb

HSG – Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình KQKD hợp nhất NĐTC 2022-2023 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính (NĐTC) 2022-2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023) do Công ty KPMG Việt Nam kiểm toán. Theo quy định trong Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán hiện hành, việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán của HSG ghi nhận dương 30 tỷ đồng thì mã cổ phiếu HSG sẽ sớm được xem xét cho giao dịch ký quỹ trở lại.

Bạn đang xem tệp tin: