Cổ phiếu HSG được HOSE cho giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 26/12/2023

Ngày 26/12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) có văn bản số 2049/TB-SGDHCM thông báo về việc mã chứng khoán HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cổ phiếu HSG được HOSE cho giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 26/12/2023
Cổ phiếu HSG được HOSE cho giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 26/12/2023

Như vậy, nhà đầu tư sẽ được sử dụng margin do công ty chứng khoán cấp để mua mã cổ phiếu HSG trở lại. Theo báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán công bố mới đây, doanh thu hợp nhất HSG đạt 31.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 30 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng tương đương 5,96% so với báo cáo tài chính hợp nhất tự lập (28,3 tỷ đồng).

Tin liên quan