HTV9 | Tập đoàn Hoa Sen “lội ngược dòng” với lợi nhuận sau thuế Quý IV tới 438 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế của HSG đã cải thiện tích cực từ mức -680 tỷ đồng trong Quý 1 NĐTC 2022-2023, lên mức 438 tỷ đồng trong Quý 4 NĐTC 2022-2023, từ đó, cả NĐTC 2022-2023, HSG đạt lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, lội ngược dòng thành công.

Trong thời gian tới, HSG sẽ tiếp tục tập trung vào tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối, các tổng kho trên toàn quốc; duy trì và mở rộng kênh và danh mục sản phẩm xuất khẩu; tập trung củng cố nội lực, tích lũy nguồn lực để tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường.

Xem thêm: HSG: Lợi nhuận sau thuế Quý 4 NĐTC 2022-2023 đạt 438 tỷ đồng

Tin liên quan