TẬP ĐOÀN HOA SEN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2018 – 2019

_HUY0562

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2018 – 2019

Với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng thuận từ cổ đông có mặt tại buổi lễ, Hội nghị đã thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen; Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực Điều hành Tập đoàn Hoa Sen; Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT độc lập; Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT độc lập; Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc.

_HUY0652

Đoàn chủ tọa điều hành đại hội

Năm 2018, ngành thép đối mặt với nhiều khó khăn và bất ổn. Dù vậy, với những nổ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV, Tập đoàn Hoa Sen vẫn tiếp tục giữ vững vị thế số 1 trên thị trường tôn mạ, số 2 trên thị trường ống thép và là một trong ba đơn vị sản xuất và kinh doanh ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm mang thương hiệu Hoa Sen đã có mặt tại hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là các thị trường khó tính bậc nhất thế giới như Mỹ và Châu Âu.

_HUY0600

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại đại hội

Tại hội nghị, Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen đã báo cáo với kết quả hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019.

_HUY0605

Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen báo cáo tại hội nghị

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019.

_HUY0611

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc, thừa uỷ quyền của HĐQT trình bày Báo cáo và trình thông qua các nội dung tài chính.

_HUY0625

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

_HUY0633

Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày báo cáo công tác kiểm toán bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.

_HUY0640

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo tại hội nghị

Kết thúc niên độ 2017 – 2018, sản lượng của Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 1.9 triệu tấn và doanh thu đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 13% và 32% so với niên độ trước. Trong đó, doanh thu nội địa đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu vượt hơn 538 triệu USD, lần lượt tăng 34% và 27% so với niên độ trước. Lãi sau thuế 410 tỷ đồng. Lợi nhuận tuy không đạt được mức kỳ vọng nhưng trước những khó khăn chung của ngành thép năm 2018 đây vẫn là một kết quả đáng ghi nhận khi xét đến bối cảnh không ít doanh nghiệp thép niêm yết kinh doanh không hề có lãi, thậm chí là lỗ trong năm vừa qua.

Sau các phần trình bày báo cáo kết quả kinh doanh niên độ vừa qua, Hội đồng Quản trị đã có buổi thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông xoay quanh về tình hình kinh doanh và những chiến lược của Tập đoàn Hoa Sen trong thời gian sắp tới.

Tại hội nghị, Hội đồng Quản trị đã đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 07 nội dung, kết quả 100% cổ đông đồng ý thông qua tất cả 07 nội dung, bao gồm:

  • Nội dung 1: Thông qua Báo cáo quản trị của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019.
  • Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019.
  • Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán.
  • Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.
  • Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, các chức danh trực thuộc HĐQT, Ban TGĐ và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2018 – 2019.
  • Nội dung 6: Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019.
  • Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

_HUY0707

Hội nghị đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 07 nội dung quan trọng

Ngành thép năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều bất lợi và viễn cảnh khó lường, thị trường có thể diễn ra sự sàng lọc lớn. Đối với niên độ 2018 – 2019, Tập đoàn Hoa Sen đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở thận trọng. Tập đoàn đề ra mục tiêu tăng sản lượng tiêu thụ lên con số 2 triệu tấn/năm để củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường, chỉ tiêu doanh thu thuần 31,500 tỷ đồng và lãi sau thuế là 500 tỷ đồng trong niên độ 2018 – 2019.

Với những chiến lược cụ thể và cẩn trọng, Tập đoàn Hoa Sen khẳng định đã sẵn sàng tiềm lực để đương đầu với khó khăn của thị trường và chúng ta có thể hy vọng những gam màu sáng hơn sẽ xuất hiện trong bức tranh ngành thép sắp tới.

 

Tin liên quan