Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên NĐTC 2023 – 2024

Ngày 18/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2023 – 2024.

Thông qua các báo cáo tại hội nghị, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HSG trong NĐTC 2022 – 2023 vừa qua, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một số định hướng hoạt động quan trọng của HSG trong NĐTC 2023 – 2024 và giai đoạn sắp tới.

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình trạng tổng cầu suy giảm mạnh. Tuy nhiên, HSG vẫn duy trì sự ổn định về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh. Kết thúc NĐTC 2022 – 2023, sản lượng tiêu thụ hợp nhất HSG đạt 1.433.830 tấn, hoàn thành 94% kế hoạch; doanh thu hợp nhất HSG đạt 31.651 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 30 tỷ đồng.

Dự báo về tình hình năm 2024, HSG nhận định thị trường vẫn tiềm ẩn rất nhiều bất ổn, khó lường có thể gây tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp ở cả thị trường trong và ngoài nước. Chính vì vậy, HSG đặt kế hoạch kinh doanh NĐTC 2023 – 2024 theo 02 phương án, cụ thể:

Kế hoạch kinh doanh Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2023 - 2024

Tại đại hội, HSG đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống Thép Hoa Sen do HSG sở hữu 99% vốn điều lệ. CTCP Ống Thép Hoa Sen sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm. Sau khi CTCP Ống Thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất kinh doanh ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án IPO và niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống Thép Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên NĐTC 2023 - 2024 2

Trước đó để tối ưu nguồn lực và tăng hiệu quả hoạt động của mảng nhựa, HSG đã chuyển giao toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh mảng Nhựa của Tập đoàn cho CTCP Nhựa Hoa Sen. Sau 2 năm thực thi, hoạt động kinh doanh của CTCP Nhựa Hoa Sen đã ghi nhận những kết quả tích cực. Công ty đang tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn để nghiên cứu, xây dựng phương án tối ưu để IPO và niêm yết cổ phiếu của CTCP Nhựa Hoa Sen trong tương lai.

Đối với mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng – nội thất, HSG tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động của 114 siêu thị Hoa Sen Home hiện tại, song song với việc tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với Hệ thống Hoa Sen Home, hướng đến mục tiêu đưa Hoa Sen Home thành một hệ thống hoạt động độc lập; Đồng thời, HSG chuẩn bị phương án và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thành lập CTCP Hoa Sen Home và chuyển giao toàn bộ Hệ thống Hoa Sen Home cho CTCP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp.

HSG cũng trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 5%, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2022 – 2023 đã kiểm toán.

Đại hội năm nay, Đại hội đồng cổ đông cũng tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 theo đúng quy định về bầu cử. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị HSG nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm: Ông Lê Phước Vũ; Ông Trần Ngọc Chu; Ông Trần Quốc Trí; Ông Lý Văn Xuân; Ông Nguyễn Văn Luân; Ông Đinh Viết Duy.

Hoa Sen Group

Tin liên quan