bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

Hợp tác chiến lược – Bước tiến khẳng định giá trị Hoa Sen Group

Sáng ngày 04/03/2010, tại KS, tại Khách sạn Intercontinental Asiana Saigon, Q.1, TP. HCM, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Hoa Sen Group (HSG) với các đối tác trên các lĩnh vực: Đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, cung ứng tín dụng và góp vốn đầu tư đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước tiến mới của HSG trong định hướng phát triển sản kinh doanh kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới 2008 - 2009.