bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

‘Mái ấm gia đình Việt’ được đề cử tại giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023

Chương trình truyền hình thực tế do Tập đoàn Hoa Sen tài trợ – ‘Mái ấm gia đình Việt’ vừa được đề cử hạng mục Thương hiệu có hoạt động xã hội ý nghĩa/ Thương hiệu vì cộng đồng xuất sắc nhất tại giải thưởng “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023”. Giải thưởng Quảng...

Chương trình ‘Mái ấm gia đình Việt’ và ‘Hát cho ngày mai’ được đề cử giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2023

Hai chương trình do Tập đoàn Hoa Sen tài trợ – ‘Mái ấm gia đình Việt’ và ‘Hát cho ngày mai’ vừa được đề cử tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2023, khẳng định giá trị thương hiệu của Tập đoàn trong việc nỗ lực thực hiện sứ mệnh...