Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 – 2023 – Phòng Xuất khẩu

Ngày 07/11 vừa qua, Phòng Xuất khẩu (Tập đoàn Hoa Sen) đã tổ chức thành công Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 – 2023. Hội nghị đã tập trung vào việc phân tích và đánh giá tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh của Phòng Xuất khẩu (Tập đoàn Hoa Sen) cũng như kết quả từng vùng thị trường xuất khẩu.

Hội nghị không chỉ tập trung vào các chỉ số kinh doanh, mà còn đánh giá tổng thể về công tác quản lý nhân sự, cung ứng hàng hóa hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn. Hội nghị cũng đã tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn. Các ý kiến chỉ đạo này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng kinh doanh, hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu cho Niên độ 2023 – 2024.

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 - 2023 - Phòng Xuất khẩu 2

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 - 2023 - Phòng Xuất khẩu 3

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 - 2023 - Phòng Xuất khẩu 4

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 - 2023 - Phòng Xuất khẩu 5

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 - 2023 - Phòng Xuất khẩu 6

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 - 2023 - Phòng Xuất khẩu 7

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Hội nghị Báo cáo Kết quả kinh doanh Niên độ 2022 - 2023 - Phòng Xuất khẩu 8

Tập đoàn Hoa Sen

Tin liên quan